semboltatilsitesi

KAT MÜLKİYETİNİ KURULMASI

KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI

Tamamlanmış bir yapının kat,daire,iş bürosu,dükkan,mağaza,mahzen,depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde,o gayrimenkulün sahibi ve ortak sahipleri tarafından Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre,bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Kat mülkiyeti,anagayrimenkuldeki ortak yerler ve arsa payları ile bağlantılı özel bir mülkiyettir.

Kat mülkiyeti parsel sahipleri birden fazla ise Tapuda düzenlenen resmi senetle,parsel tek kişiye ait ise sahibinin dilekçesi ile Tapuda kurularak tescil edilir.

Niteliği arsa olan bir parselde inşa edilen binanın mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilebilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır.

- Bina tamamlanmış olmalıdır. Binanın belirli bir kısmı tamamlanış olsa dahi bu kısım üzerinde kat mülkiyeti tesis edilemez.Tamamının bitmiş olması gerekir.

- Binadaki bölümler bağımsız olmalıdır.Yapıda bulunan bölümler diğer bölümlerden ayrı olarak tek başına kullanılmaya elverişli ve bağımsız olmalıdır.

- Ana yapının tamamı kat mülkiyetine çevrilmelidir.Anataşınmazmalın tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o taşınmazın yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.(KMK.10/2)

- Bina kargir olmalıdır.Binan duvarlarının kargir ve betonarme olmalıdır.Çatısının ahşap olması engel değildir.Kerpiç veya ahşaptan an yapılan binalarda kat mülkiyeti kurulması mümkün değildir.

- Belediye sınırları içerisinde Belediyeden,dışında ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylı Genel İnşaat Projesi olmalıdır.Projede parsel sahibi veya sahiplerinin imzaları ve bağımsız bölüm numaraları bulunmalıdır.

- Binanın veya binaların parsel içerisindeki veya komşu parsellerle konumunu gösterir Belediye veya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylı Vaziyet Planı bulunmalıdır.

- Her bağımsız bölümün bulunduğu katını,arsa payını,varsa eklentisini gösteren ana yapı sahibi tarafından imzalanmış noterden onaylı Liste bulunmalıdır.

- Ana yapının inşaatının bittiğini gösterir Belediyece verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmalıdır.

- Tapu Sicil Müdürlüğüne Kat Mülkiyeti tesisi istemini içeren Dilekçe tanzim edilerek Müdürlüğe verilmelidir.

- Ana yapıdaki ortak yerleri gösteren, anagayrimenkulün adının yazılı olduğu ve nasıl yönetileceği hükümlerinin içeren parsel sahibi tarafından imzalı Yönetim Planı hazırlanmalıdır.

- Ana yapının en az iki cephesini gösteren 13x18 ebadında Belediyece onaylı fotoğrafı hazırlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen belgelerin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmesi halinde,Döner Sermaye dışında (2006 yılı için 50.5 YTL) hiçbir harç tahsil edilmeden ilgili parselde kat mülkiyeti tesis edilerek,her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı Kat Mülkiyeti Tapu Senedi verilecektir.

Bugün 17 ziyaretçi (114 klik) kişi burdaydı!
 
Asansör Bak.
Çatı Bakımı
HavuzBakımı
BahceBakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın

Kat mülk.kanu.
Kat mülk.geçiş
Yargıtay karar.
Doğal afet sig.
Bilgi Bankası
Mevzuat
Ziyaretçi Deft.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=