semboltatilsitesi

APARTMAN YÖNETİCİSİ ATANMA DİLEKÇESİ

APARTMAN YÖNETİCİSİ ATANMA DİLEKÇESİ
........................ SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI : ...........................
VEKİLİ : Av. .............................

DAVALI : Hasımsız

KONU : Apartman yöneticisi atanması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1 Müvekkilim, yukarıdaki adreste bulunan ......... Apartmanı'nda ikamet etmektedir. Apartman kat malikleri toplantısı .../.../..... tarihinde yapılmış fakat yönetici seçilememiştir.

2 Apartman içi anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları nedeniyle yönetici seçiminde sorun yaşanmaktadır. Apartmanın sorunları çözüm beklemektedir. Özellikle yaklaşan kış mevsimi nedeniyle yakıt alımı yapılmalıdır.

3 Bu nedenlerle, ............ Apartmanı'na yönetici atanmasını sayın mahkemeden talep etme zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : KMK, BK, HUMK, sair ilgili mevzuat

DELİLLER : Yönetim Planı, Karar Defteri, tanık, keşif, bilirkişi

TALEP
Açıklanan nedenlerle müvekkilimin oturmakta olduğu, .............. Apartmanı'na mahkemenizce yönetici atanmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

.......................

A v u k a t

Bugün 56 ziyaretçi (83 klik) kişi burdaydı!
 
Asansör Bak.
Çatı Bakımı
HavuzBakımı
BahceBakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın

Kat mülk.kanu.
Kat mülk.geçiş
Yargıtay karar.
Doğal afet sig.
Bilgi Bankası
Mevzuat
Ziyaretçi Deft.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol